About Morten Rodkjær Søndergaard

Website: http://www.morsis.dk
admin has written 1 article so far, you can find it below.

Fjern password i Excel

Hvis du nogensinde har glemt en adgangskode til en af ​​dine Excel-regneark, du ved, hvor frustrerende det kan være.

Den kode, der bruges i denne instruktion er en af ​​de enkleste jeg har fundet. Det vil generere en brugbar kode, der vil låse din beskyttet ark.

Jeg kan ikke tage æren for koden som jeg blot fandt det i et øjeblik af behov.

Trin 1: Åbn VBA

Åbn det regneark, du glemmer din adgangskode til.

Brug Alt + F11 for at komme ind i VBA-editor.
Indsæt et modul i ved at højre klikke på det relevante ark i venstre side.

Trin 2: Klip og indsæt koden Breaker

Kopier nedestående kode og indsæt den i modulet

Sub PasswordBreaker()
‘Author unknown but submitted by brettdj of www.experts-exchange.com

Dim i As Integer, j As Integer, k As Integer
Dim l As Integer, m As Integer, n As Integer
Dim i1 As Integer, i2 As Integer, i3 As Integer
Dim i4 As Integer, i5 As Integer, i6 As Integer
On Error Resume Next
For i = 65 To 66: For j = 65 To 66: For k = 65 To 66
For l = 65 To 66: For m = 65 To 66: For i1 = 65 To 66
For i2 = 65 To 66: For i3 = 65 To 66: For i4 = 65 To 66
For i5 = 65 To 66: For i6 = 65 To 66: For n = 32 To 126

ActiveSheet.Unprotect Chr(i) & Chr(j) & Chr(k) & _
Chr(l) & Chr(m) & Chr(i1) & Chr(i2) & Chr(i3) & _
Chr(i4) & Chr(i5) & Chr(i6) & Chr(n)
If ActiveSheet.ProtectContents = False Then
MsgBox “One usable password is “& Chr(i) & Chr(j) & _
Chr(k) & Chr(l)& Chr(m) & Chr(i1) & Chr(i2) & _
Chr(i3) & Chr(i4) & Chr(i5) & Chr(i6) & Chr(n)
ActiveWorkbook.Sheets(1).Select
Range(“a1”).FormulaR1C1 = Chr(i) & Chr(j) & _
Chr(k) & Chr(l)& Chr(m) & Chr(i1) & Chr(i2) & _
Chr(i3) & Chr(i4) & Chr(i5) & Chr(i6) & Chr(n)
Exit Sub
End If
Next: Next: Next: Next: Next: Next
Next: Next: Next: Next: Next: Next
End Sub

Trin 3: Kør Makro

Når koden er tilføjet kan du køre makroeon ved at at vælge “Run macro” menulinjen øverst editorskærmbilledet VBA eller enkelt tryk F5.

Trin 4: Brug den genererede kode

Brug den genererede kode

Makroen vil returnere dig til det regneark, du ønsker at fjerne beskyttelsen. En dialog boks vises med en brugbar kode.